Disclaimer Comfortlenzen.nl

Comfortlenzen.nl verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd raakt of niet meer klopt.

De makers van Comfortlenzen.nl aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopiëren of over te nemen. U dient te vermelden dat de meest actuele informatie te vinden is op www.comfortlenzen.nl. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Comfortlenzen.nl of aan haar licentiegevers.

Heemstede, oktober 2011