Privacy Policy Comfortlenzen.nl

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Comfortlenzen.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Wettelijke basis Privacy policy

Deze privacy policy en ons privacybeleid voldoet tenminste aan:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
  • Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG)

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij Comfortlenzen.nl inschrijft, worden uw naam, e-mail adres, telefoonnummer, postcode en eventuele contactlens opgeslagen. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan benodigd is voor de verwerking van de proefpakket ACUVUE® OASYS® contactlenzen bestelling(en). In overige gevallen zullen wij eerst contact met u opnemen of wij uw gegevens mogen verstrekken aan derden.

Comfortlenzen.nl verwerkt twee soorten gegevens: identiteit- en verkeersgegevens

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die u invult tijdens het registratieproces:

  • Naam
  • Postcode
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens huidige contactlenzen

De gegevens gebruiken we om de bestelling van uw proefpakket ACUVUE® OASYS® contactlenzen te verwerken. Uw e-mail adres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer de opticien, die u het proefpakket zal overhandigen, een afspraak met u wil maken. Het e-mail adres dat u hier invult, wordt alleen gebruikt voor interne marketingdoeleinden.

Wanneer u zich registreert op onze site, kunt u aangeven of u meer informatie van ons wilt ontvangen. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangt u regelmatig onze nieuwsbrief met interessante aanbiedingen. U moet hier dus uitdrukkelijk toestemming voor geven (opt-in) en wanneer u zich bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via een link in de nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen naar informatie @ comfortlenzen.nl met hierin het verzoek u af te melden. Uw overige gegevens zullen we niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres, het installeren van een cookie en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

Doorlinken via onze website

De website van Comfortlenzen.nl kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Comfortlenzen.nl vallen. Comfortlenzen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Comfortlenzen.nl met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Comfortlenzen.nl verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die u zelf verstrekt via www.comfortlenzen.nl.

Verstrekking van gegevens

Comfortlenzen.nl verstrekt uw gegevens alleen aan de opticien die u uw proefpakket ACUVUE® OASYS® contactlenzen gaat aanbieden.
Hiernaast verstrekt Comfortlenzen.nl uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot Comfortlenzen.nl te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. Comfortlenzen.nl zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

U heeft tevens het recht, door middel van een tot Comfortlenzen.nl gericht verzoek, om de uw betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze informatie, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of afmelden via de afmeld link in de nieuwsbrief.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Comfortlenzen.nl verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust per e-mail contact op met Comfortlenzen.nl via informatie @ comfortlenzen.nl.

Comfortlenzen.nl kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.